infaz yasası

İnfaz Yasasıyla ayrımcılık daha da büyüdü

BirGün ANKARA

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerini boşaltma gerekçesiyle gündeme getirilen ancak siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan 70 maddelik yasa teklifi, ayrımcılık daha da büyütülerek Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

“Ceza ve Güvenlik Tedbirleri’nin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Adalet Komisyonu’nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından sabahlın erken saatlerinde kabul edildi.

Teklifte, AKP milletvekillerinin verdiği beş önerge doğrultusunda değişiklik yapıldı.

Buna göre, tekliften Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (ISSN) veya Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınların ceza infaz kurumlarına kabul edilmeyeceğine ilişkin hüküm metinden çıkartıldı.

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan hapis cezasına mahkum edilenlerin salıverilmesindeki üçte ikilik oran korundu.

TAKDiR YETKİSİ İNFAZ HAKİMİNDE

Bir başka değişiklikle de denetimli serbestlik uygulaması başladıktan sonra hakkında kamu davası açılan iyi halli hükümlünün açık ceza infaz kurumlarına gönderilmesi için infaz hakimine takdir yetkisi verildi.

AKP milletvekillerinin kabul edilen önergesine göre, devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı işlenen suçlarla casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu hakkın kapsamı dışında bırakıldı. Bu suç grubundan hüküm giyenler dışında kalmak üzere toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlardan 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlardan ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçiren iyi halli mahkumlar açık cezaevlerine geçebilecek. 1 yıl veya daha az süre kalanlar da istemeleri durumunda açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

AÇIK CEZAEVİNDEN DIŞARI

Salıverileceklerin sayısını daha da arttıracak bu hükme göre, açık cezaevine geçen bu hükümlüler de izinli sayılacak. İki ay süreyle verilecek izin, Adalet Bakanı tarafından iki kez daha uzatılabilecek.

DÜŞÜNCE CEZALANDIRILIYOR

Yapılan düzenlemelerin tekliften yararlanacakların sayısını artıracağını ifade eden CHP Milletvekili Zeynel Emre, “Açık cezaevlerini boşalttıktan sonra kapalı cezaevlerindekileri buraya nakledecekler. Ancak bu kez daha da ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkacak” diye konuştu.

Düşünce suçlarından cezaevine girenlerin kapsam dışı bırakılmaması için komisyondaki çabalarının Genel Kurul’da da süreceğini ifade eden CHP’li Zeynel Emre, şunları söyledi:

“Cezaevleri dolu diye bir düzenleme ihtiyacı hissetti AKP. Ortağı MHP’nin başka motivasyonu da vardı. Ancak bunu yanlış bir yolla yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan cezaevi dolu diye bir düzenleme getiriyorlar öte yandan aldığı ceza bir yılın altı da olsa herkesin cezaevine gireceği bir madde ekliyorlar. Bunu düşünce ve hakaret suçları gibi suç grupları için yapılıyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda yapılan en mantıksız iş.”

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri Thomas Hammarberg ve John Howell infaz yasa düzenlemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. AKPM internet sitesinde yayınlanan açıklamada, koronavirüs salgını ve cezaevlerinde yaşanması beklenen sağlık krizi nedeniyle, Türk makamlarına çağrıda bulunarak mahkumların erken ya da şartlı tahliyesinin ayrımcı olmamasını ve siyasi nedenlerle cezaevinde tutulan mahkumları içermesini çağrısında bulunuldu. Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Koronavirüsün cezaevlerinde yayılmasıyla mücadele etmek için Türk parlamentosunun Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapmak için attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adımlar özellikle yaşlı ve hastalar ile hamile veya çocuklu kadın mahkumların dramatik durumunu da dikkate almalıdır. Bu değişiklikler ayrıca, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT) özellikle de aşırı kalabalık cezaevleri için üye devletleri özgürlükten yoksun bırakma alternatiflerini kullanmaya çağıran yakın tarihli açıklamasında dile getirilen endişeleri de dikkate almalıdır.”